پاورپوینت کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی

خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی,دانلود کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی ,دانلود نکات کتاب مدیریت تولید بابک,کتاب مدیریت تولید از بابک کاظمی,کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی,کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی,نکات کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی
دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی،در قالب ppt و در 376 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: شناخت تولید و فعالیت های تولیدیمقدمهتولید تولید از نظر اقتصادی ارزش افزوده عوامل تولید عوامل تولید از دیدگاه اقتصاددانان نیروی کار کار صنعتی مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) مدیریتماشینانواع ماشین ماشین آلات ویژگی های ماشین آلات ابزار یا افزار انواع ابزار ابزاردستیابزارآلات ماشینی ماشین ابزار انواع ماشین ابزار مواد تولیدی مواد خام انواع مواد خام مواد اولیه انواع مواد اولیه مواد غیر تولیدی انواع مواد کمکی و مصرفی تکنولوژیاجزای تکنولوژی مراحل ایجاد و تکامل تکنولوژی انواع تکنولوژی سازمانسازمان تولیدی شرایط تحقق تولید فصل دوم: آشنایی با برخی مفاهیم در مدیریت تولیدنظام تولید هدف نظام تولیدمسائل و مشکلات نظام تولیداهم وظایف کارکنان نظام تولید مدیریت تولید اهداف مدیریت تولیدوظایف مدیریت تولید انواع تصمیم گیریهای مدیریت تولیدانواع سازمان های مشمول تولیدیمشارکت کنندگان در  مدیریت تولیدمدیریت علمیوظایف مدیریتبهره وریاهداف بهره وریاختلاف بهره وری و تولید کارآییاثربخشی تعریف صنعتانواع صنعتکارخانهکارخانه های شیمیایی  کارخانه های مکانیکی تولید مداوم تولید متناوب واحد تولیداسامی دیگر واحد تولیدمشخصاتعملیات سازگاری نقش تحقیق و توسعهواحدهایی که به طوردایم با واحد تحقیق و توسعه در ارتباط اند1- واحد فروش 2- واحد تولید 3- واحد مالی4- واحد تدارکات 5- واحد بررسیهای فنی ضرورت ایجاد واحد نظام ها و روش هاوظایف واحد بررسی های فنی1- استاندارد کردن روشهای اجرای کار2- بهبود روش ها3- حرکت سنجی4- روش سنجی5- آموزش فنون پیشرفته اندازه گیری کار6- استفاده مطلوب از مکان7- تهیه برنامه تعمیرات و نگهداریاهداف مهندسی روش ها1- افزایش کارآیی و بهره وری 2- کاهش هزینه ها3- حذف دوباره کاری ها4- ایجاد تفکر تحلیلی در مدیران 5- محاسبه شاخص بهره وری6- رایانه ای کردن کارها7- جلوگیری ازضایعات8- بهبود خدمات برای مشتریانوظایف واحد برنامه ریزی وظایف کارکنان واحد ساختوظایف واحد نظارت کیفی وظایف واحد انبار فصل سوم: ارزیابی طرح های صنعتیمقدمهجنبه های مختلف مورد بررسی در بررسی های اقتصادی1- طراحی و انتخاب محل اجرای طرح2- تعیین میزان و ترکیب محصول3- برنامه ریزی 4- بازاریابی5- تحلیل آثار اجرای طرح در مورد میزان اشتغال ، سطح قیمت ها و … شرط اول و لازم برای موفقیت یک طرح شرایط مناسب برای استفاده از روش های سرمایه بر شرایط مناسب برای استفاده از روش های کاربر موارد مطرح در بررسی های اقتصادی1- پیش بینی میزان فروش2- قابلیت دسترسی به نیروی انسانی3- برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی موردنیاز4- بررسی کشش تقاضا5- چگونگی قیمت گذاری6- بررسی شیوه های بازاریابی و تبلیغات7- بررسی نظام توزیعبررسی های فنی اجزای بررسی های فنی1- ماشین آلات فنی لازم 2- نیروی انسانی ماهر 3- مواد اولیه با توجه به مقدار و کیفیت مناسب 4- سوخت، آب و برق 5- سایر عوامل و خدمات موردنیازنکات مورد ارزیابی در بررسی فنی1- موجودی مواد اولیه 2- زمان نصب و استقرار کارخانه 3- زمان تولید آزمایشی و ورود به مرحله بهره برداری 4- روش تولید و تکنولوژی 5- زباله های ناشی از تولید6- ضایعات مواد7- آلودگی های صوتیعوامل فنی موثر در روش تولید1- نوع و بازده کار ماشین 2- درجه و لزوم نظارت یا خودکار بودن 3- انعطاف پذیری خط تولید در ایجاد تنوع در محصولات 4- مواد اولیه عوامل موثر در انتخاب روش تولید1- قابلیت به کارگیری تکنولوِژی پیشنهادی 2- نیروی انسانی ماهر3- تاثیر تکنولوژی در سرمایه گذاری، نیروی کار و قیمت تمام شده 4- نحوه انتقال تکنولوژی5- درجه وابستگی به منابع خارجی6- امکان اخذ دانش فنیهدف بررسی مالی طرح هزینه هایی که در بررسی مالی پیش بینی و محاسبه می گردد1- هزینه های سرمایه ای (ثابت)2- هزینه های بهره برداری3- کل سرمایه گذاری در طرحهزینه های سرمایه ای تفاوت بین تحلیل های مالی و بررسی های اقتصادی ضرورت پیش بینی وضع طرح در سال های آتی برنامه ریزی اجرایی طرح های صنعتی نظارت بر طرح های صنعتی عوامل موثر در موقعیت جغرافیایی1- میزان تقاضا و ظرفیت کارخانه 2- مواد اولیه 3- طراحی پروژه، تکنولوژی و تجهیزات 4- هزینه های فروش و اداری5- نیروی انسانی6- هزینه اجرای طرح7- تجزیه و تحلیل مادیعوامل موثر در هزینه های مکان یابی عوامل موثر در انتخاب محل اجرای طرح1- عوامل ثا بت (ایستا)2- عوامل متغیر (پویا)3 – عوامل عینی4- عوامل کیفی و ذهنیعوامل عینی دلایل انتخاب نا مناسب محل اجرای طرح مسایل ناشی از نا مناسب بودن محل اجرای طرح1- مشکلات مربوط به مواد اولیه2- مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی 3- مشکلات مربوط به کیفیت محل  مشکلات مربوط به مواد اولیه مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی مشکلات مربوط به کیفیت محل فصل چهارم: طرح استقرار ماشین آلاتمقدمه خط و مشی های مدریرتطبقه بندی فرآیندهای ساخت1- فرآیند ترکیبی و فرآیند تحلیلی2- فرآیند مداوم و فرآیند منقطع3- فرآیند تکراری و فرآیند غیرتکراریفرآیندهای ترکیبی فرآیند تحلیلی فرآیند مداومفرآیند منقطع فرآیند تکراری فرآیند غیر تکراریاهداف طرح استقرار داخلی1- تحلیل فرآیند تولید2- به حداقل رساندن زمان فرآیند عملیات3- استفاده بهینه از فضای موجود4- استفاده بهینه از نیروی انسانیتدابیر تحلیل فرآیند تولید1- استقرار تجهیزات در محلی مناسب2- کاهش تراکم بیهوده مواد و نیروی انسانی3- دسترسی سریع به خدمات تعمیرات و نگهداریتدابیر به حداقل رساندن زمان فرآیند عملیات مزایای طرح استقرار مطلوب1- ایجاد سهولت و تسریع در تولید2- افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها3- افزایش رفاه و بهبود روحیه کارکنان4- سهولت نظارت بر کار کارکنانموازنهنتایج اصل موازنهشیوه های استقرار ماشین آلات1- بر مبنای محصول یا خط مستقیم2- بر مبنای مراحل یا طریقه تولید3- استقرار ترکیبی4- استقرار محل ثابتتولید خطیشرایط استفاده از استقرار بر مبنای محصولنقاط قوت نقاط ضعف استقرار برمبنای مراحل و نوع عملیات استقرار بر مبنای مراحل شرایط استفاده از استقرار برمبنای فرآیند عملیات محاسنکاهش هزینه ماشین آلات و نیروی انسانی به حداقل رسیدن اوقات بیکاری ماشین و افراد افزایش انعطاف پذیری ماشین آلاتسرپرستی تخصصی امکان پذیر است  افزایش کارآیی کارکنان بهبود روحیه کارکنانمعایبافزایش هزینه حمل و نقل پایین بودن سرعت تولید معطل ماندن سرمایه در کالای نیمه ساخته نیاز به فضای زیادتر افزایش هزینه های آموزش افزایش هزینه های بازرسی نیاز به وسایل تسریع کننده حمل و نقلاستقرار ترکیبی استقرار محل ثابت نمودار فرآیند عملیات نمودار فرآیند عملیاتی نمودار فرآیند اطلاعاتی فصل پنجم: تعمیرات و نگهداریمقدمهدیدگاه های مربوط به تعمیرات و نگهداری دیدگاه فنیتعمیرتعویضتجدید و نوسازی مالی دیدگاه مالیعوامل مد نظر در دیدگاه مالیدوره بازگشت سرمایه ریسکهزینه سرمایه گذاریارزش فعلیمیزان بازگشتسایر عوامل دیدگاه مدیریتعملیات که موجب افزایش قابلیت اعتماد و اطمینان ماشین آلات می گردداجرای تعمیراتذخیره قطعات یدکیتامین گروه های تعمیراتیتعمیرات حفاظتی تعمیرات اتفاقی فواید برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری1- افزایش عمر مفید ماشین ها2- کاهش هزینه تعمیرات3- سالم سازی محیط4- پیش گیری از حوادث5- تقلیل زمان از کارافتادگیمزایای نظام تعمیرات و نگهداریحفظ سرمایه های مادی افزایش بازدهی افزایش عمرمفید کارخانه افزایش امنیت شغلی کارکنان نظارت بهتر بر هزینه های تعمیرات ایجاد محیطی امن برای کارکنانارزش و اهمیت قطعات یدکی روش تهیه قطعات یدکی فصل ششم: بررسی کار مقدمه روش سنجی نتایج حاصل از حرکت سنجیاستفاده موثر از نیروی انسانیبهسازی کاراستفاده از حرکات صحیح بدن انسانبهبود محل اجرای کاربهبود وسایل کارایجاد هماهنگی بین کارهای افرادمراحل بررسی اصول صرفه جویی در حرکاتتامین فضای کافی برای کاراستفاده از کمترین تعداد حرکاتحذف موارد تاخیرایجاد هماهنگی در حرکاتبهبود محل کاربهبود شرایط فیزیکی محیط کارانواع نمودار وضع موجود حرکات1- نمودار انسان و ماشین2- نمودار حرکات دست راست و چپبررسی حرکات و تصحیح و بهبود جریان کار ثربلیگحرکات از ساده ترین تا پیچیده ترین بهبود فضای کار استفاده ازکمترین تعداد حرکات ایجاد توازن در حرکات بهبود محل کار بهبود وضعیت فیزیکی محیط کار کارسنجیزمان سنجی: اندازه گیری زمان لازمموارد استفاده از زمان سنجی مهم ترین کاربرد زمان سنجی وسایل لازم برای زمان سنجی مراحل زمان سنجیجمع آوری اطلاعات تشریح اهدافتجزیه کارتعیین زمان اجراتعیین دفعات نمونه برداریتعیین ضریب مهارتتعیین زمان متوسط اجرای کاردلایل تفکیک عوامل تشکیل دهنده کار نکات ضروری در تعیین اجزای هر کار عنصر تشکیل دهنده کار روش های اندازه گیری و ثبت زمان عناصر تشکیل دهنده کار:روش مداوم (تراکمی یا افزایشی)روش منقطععوامل موثر بر خطاهای مشهوداجرای متفاوت یک کار مشابه توسط کارکنان مختلفشرایط متفاوت محیط فیزیکیتفاوت در مهارت کارکنانمشابه نبودن وسایل و مواداشتباهات کارشناس ناظرعوامل متوازن کننده عوامل مهارت و کوشش روش ام. تی. ام فصل هفتم: نظام نظارت بر موجودیمقدمهنظارت بر موجودی هدف از استقرار نظام نظارت بر موجودی انگیزه های ایجاد نظام نظارت بر موجودی اهمیت نظارت بر موجودی فواید استقرار نظارت بر موجودیطبقه بندی کالا از نظر کاربرد1- مواد خام و اولیه2- اجزا و قطعات3- کالای تکمیل شده4- کالای در جریان ساخت5- قطعات و لوازم یدکی6- مواد مصرفی و ملزومات طبقه بندی کالا از نظر سرعت مصرف1- اجناس کثیرالمصرف یا سریع المصرف2- اجناس کم مصرف یا کند مصرف3- اجناسی که از لحاظ سرعت در حد متوسط قرار دارد هزینه های شروع تولید هزینه های سفارش هزینه نگهداری فرمول و منحنی هزینه های نگهداری هزینه های خرید فرمول هزینه خرید منحنی هزینه خرید هزینه های کسری هزینه های مختلف موجودیمقدار اقتصادی سفارش زمان سفارشروش تعیین مقدارمقرون به صرفه (اقتصادی) سفارش فرمول های نظارت بر موجودی مثال حداقل موجودی تقسیم بندی ذخیره احتیاطی1- ذخیره احتیاطی عادی2- ذخیره احتیاطی بحرانیعوامل موثر در تعیین مقدار ذخیره احتیاطی1- وضع بازار.2- نوع جنس .3- محل ، ظرفیت و موقعیت انبارحداکثر موجودی میزان موجودی در نقطه سفارش زمان انتظار  عوامل موثر در تعیین موجودی 1- نیازهای روزمره در وضعیت عادی2- میزان مصرف در وضعیت عادی3- زمان انتظار4- نوسانات قیمت ها5- نوسانات فصلی قیمت ها6- مکان، ظرفیت و محدودیت های انبار7- تغییرات احتمالی از نظر وضعیت مصرف و الگوها8- وضعیت کالا از نظر فرسودگی، زنگ زدگی و …9- قابلیت تعویض و کاربرد کالاها با یکدیگر10- وضعیت انحصار11- امکانات مالی برای ذخیره سازی12- طرح های آینده سازمان13- روند گسترش فعالیت ها و پیش بینی امکانات آتی سازمان14- با صرفه ترین مقدار سفارش محاسبه نقطه سفارش فصل هشتم: برنامه ریزی و نظارت بر تولیدمقدمهبرنامه ریزی تولید عوامل موثر در تولید سطوح برنامه ریزی سازمانهای صنعتی وظایف و مسئولیت های مهندس طراح در تهیه نقشه آبیتهیه نقشه قطعات محصولتعیین شکل ، اندازه و دقت مورد نیاز در ساخت محصولتعیین جنس مواد مصرفیتعیین کارگاهی که در آن قطعه ساخته شودتعیین نام وشماره فنی محصولپرداخت های ضروری نهاییوظایف و مسئولیت های مهندسی روش ها در تهیه برگ مسیر کار1- تعیین نوع، نحوه و ترتیب عملیاتی که روی مواد اولیه انجام تا تبدیل به محصول گردد2- تعیین زمان لازم برای اجرای هر یک از عملیات3- تعیین نوع وسایل کمکی برای اجرا و عملیات4- تعیین سرعت ماشین در مراحل مختلف عملیات5- تعیین مکانیزم تغذیه ماشین با مواد6- تعیین نحوه راه اندازی ماشینپیش فرض های مربوط به سه عامل اصلی تولید1- هیچ گونه ضایعاتی در عملیات تولیدی به وجود نمی آید2- کلیه کارکنان با بازده 100% کار می کنند3- هیچ تاخیری در عملیات تولیدی به وجود نمی آیدنظارت بر تولید ماهیت برنامه ریزی و نظارت تولید وظایف بخش برنامه ریزی و نظارت به تولید1- کمک به تهیه برنامه های زمان بندی اصلی2- تهیه طرح های تامین نیروی انسانی3- دریافت سفارش ها4- تجزیه محصولات سفارش شده به اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن ها5- تعیین مواد اولیه لازم6- نظارت بر انبار مواد اولیه7- همکاری با مهندسان صنعتی جهت تصمیم گیری درباره روش ساخت کالاهای جدید8- تهیه و تنظیم دستورالعملهای ساخت9- تهیه برنامه زمانبندی برای به اجرا در آوردن عملیات10- حصول اطمینان از فراهم بودن کلیه عوامل برای تولید11- تصمیم گیری برای سپردن کارها به افراد و ماشین12- رهبری جریان حرکت مواد طی عملیات 13- دریافت گزارشها و مقایسه با برنامه پیش بینی شده14- تشریک مساعی در برطرف کردن علل تاخیر15- اعمال تغییرات لازم در برنامه ها16- بررسی انبار اجزا ی ساخته شده17- همکاری با بخش فروش در بررسی انبار محضولات تکمیل شده18- تهیه گزارشات از پیشرفت کار19- همکاری در تعیین قیمت تمام شده مراحل طراحی نظام برنامه ریزی و نظارت1- نظارت بر موجودی2- تعیین مسیر3- زمان بندی عملیات4- توزیع کار5- امور نظارت بر تولیدمراحل طراحی نظام برنامه ریزی و نظارت تولیدبررسی اطلاعات مربوط به خصوصیات کالا2- ایجاد مرکز اطلاعاتیاطلاعات مربوط به خصوصیات کالا پیش بینی فروش پیش بینی صنعت اهمیت پیش بینی فروش روشهای پیش بینی فروش 1- روش های نظری (کیفی)محاسن روش نظری شاخص های اقتصادی 2- روش های آماری و محاسباتی (کمی)محدودی تهای تجهیز نیروی انسانی وظیفه بخش برنامه ریزی و نظارت بر تولید نقش واحد کارگزینی در سازمان صنعتی کار مستقیم کار غیرمستقیم انواع ابزار بار ماشین اطلاعات مندرج در برگ بار ضریب کارآیی ضریب وازدگی فرمول میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مقدار قطعات سالم عوامل موثر در تصمیم گیری برای خرید یا ساخت1- بررسی و مقایسه مخارج2- میزان اطمینان به کیفیت3- تاریخ تحویل4- میزان قطعات مورد احتیاج5- قدرت تولیدی6- مهارت کارگرانمهم ترین ضابطه برای خرید یا ساخت تامین کنندگان اجزا و قطعات در کارخانه تدابیر مربوط به عوامل تولید تدابیر لازم برای تامین عوامل تولید با توجه به نوسانات تقاضاروش های مختلف برای بهره گیری از ماشین آلات محدود برای تولید مقدار معینی محصول فصل نهم: نظام نظارت کیفیمقدمهکیفیتعوامل موثر بر کیفیت مسائل مطرح در کیفیت درصورت استفاده از تعریف کیفیت متناسب بودن با هدف است1- کیفیت طرح2- کیفیت تطابق با کیفیت اجرامرغوبیت در طراحی محصول کیفیت طرح کیفیت تطابق (کیفیت اجر ) نظارت بر کیفیت از دید والیس تعریف نظارت بر کیفیت نظارت بر کیفیت آماری زمینه های ایجاد نظارت بر کیفیت مطلوب شیوه های سازماندهی واحد نظارت بر کیفیت شیوه های مشارکت کارکنان هدف از نظارت کیفی شرط اصلی تامین هدفهای سازمان های تولیدی و بازرگانی مشخصاتی که موجب ارزیابی کیفی می شوند نگرش جدید به نظارت کیفیت نتایج حاصل از برنامه نظارت کیفی عوامل مستقیم مرتبط با نظارت کیفی اقدامات لازم جهت بهبود کیفیت یک محصول1- آموزش کارکنان2- افزایش بهره وری3- کاهش تنوع کالا4- تطبیق ویژگیهای کالا با معیارهای مربوط5- رضایت مصرف کننده .فواید ناشی از کاربرد روش ها و فنون نظارت کیفی1- رضایت مصرف کننده2- افزایش بهره وری3- ارتقای روابط و مناسبات انسانی4- بهبود کیفیت فرآورده ها5- افزایش تولید6- جلوگیری از خسارت جانی و مالی7- صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمدها8- جایگزینی ضوابط به جای سلایق افراد تاثیر نظارت کیفی بر افزایش بهره وری تاثیرات نظارت کیفی در ارتقای روابط انسانی1- بهبود ارتباط افراد در سطوح مختلف2- اعتماد خریدار و فروشنده به یکدیگر3- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به وسیله مدیریت جهت بهبود مسائل خط تولید4- ترویج مفاهیم کیفیت در سطوح مختلف5- ایجاد حفظ مسئولیت در کارکنان6- افزایش تمایل مصرف کننده به قبول کالای مرغوب7- کاهش حوادث صنعتی8- ایجاد یکنواختی در کالاها9- ایجاد مبنا برای بهبود معیارها تاثیر نظارت کیفی بر بهبود کیفیت فرآورده ها شیوه متداخل برای طبقه بندی محصول مناسب بودن برای استفاده درجه مرغوبیت انطباق با معیارها زمینه های طرح کیفیت منحنی ارتباط بین سطح کیفیت و میزان فروش ارتباط بین سطح کیفیت با میزان هزینه سطح مطلوب کیفیت هزینه کیفیت روش های بازرسی محصول محدودیت های بازرسی تمام محصولات موقعیت لازم فرآیند تولید برای نمونه گیریفواید روش نمونه برداری1- کاهش هزینه ها2- کاهش مدت بازرسی3- افزایش دقت بازرسی4- ارائه تصویر واضح تری از روند کلی تولیدنمونه برداری پذیرش نظارت بر عملیات نمودار نظارت بر کیفیت نمودارهای نظارت بر متغیرها1- نمودارهای نظارت بر کالاهای معیوب2- نمودارهای نظارت بر عیب های موجود در کالاتفاوت واژه معیوب و عیب انواع نمودارهای کمی1- نمودار X یا معدل.2- نمودار R یا دامنهانواع نمودارهای کیفی1- نمودار d یا تفاوت بر تعداد اقلام معیوب1- نمودار p یا تفاوت بر نسبت اقلام معیوب1- نمودار cنمودار X و فرمول آن عوامل نمودار X انحراف معیار و فرمول آن انحراف معیارتعریت نمودار R و فرمول آن چگونگی محاسبه نسبت اقلام معیوب یا نسبت خرابی هافرمول نمودار d فرمول حد ود نمودار P مواقع استفاده از فرمول P کاربرد نمودار C فرمول نمودار C فصل دهم: روش های ریاضینقطه سر به سر ماهیت نمودار نقطه سر به سر دلیل سودمندی نقطه سر به سر هزینه های ثابت هزینه های متغیر مفروضات اساسی در استفاده از تحلیل نقطه سر به سر رسم نمودار نقطه سر به سر ترسیم چند نموداراهمیت نسبی هزینه های ثابت تحلیل تغییرات قیمت انواع تصمیم های مدیران که باعث تغییر درنقطه سربه سر می شود1- تغییر در میزان تولید .2- تغییر در ترکیب ساخت کالا3- تغییر در هزینه های ثابت و متغیر4- تغییر در قیمت فروش5- افزایش ساعات کارگران و مزدها محدودیت های نقطه سر به سر1- عدم استفاده در بلندمدت2- برای کلیه عملیات تولیدی نمی توان از یک نمودار استفاده کرد.3- عدم یکنواختی هزینه های متغیر4- تغییرات در هزینه های ثابت5- عدم دقت در جمع آوری و ارزیابی اطلاعات و ارقام، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود کاربرد نمودار نقطه سربه سر در مدیریت تولید روش های پرت و سی . پی . ام تفاوت روش های پرت و سی . پی . ام هدف طرح مراحل استفاده از فن پرت1- تعریف هدف طرح 2- مشخص کردن فعالیت ها 3- مشخص کردن ارتباط بین فعالیت ها از لحاظ توالی، تقدم و تاخر 4- احتساب زمان مورد نیاز 5- ترسیم نمودار 6- تعیین مسیر بحرانی7- احتساب اوقات کند کاری (فرجه)8- جرح و تعدیل در شبکه فعالیترویدادچگونگی رابطه هر فعالیت با فعالیت دیگر سه برآورد زمانی برای هر فعالیت1- زمان خوش بینانه (a)2- زمان بد بینانه (َb)3- زمان محتمل (c)فرمول برآورد، زمان مورد نیاز نمودار شبکه پرت فرضی مسیر بحرانی زمان کندکاری یا فرجه ساز و کارهای کوتاه کردن مسیر بحرانی سری های زمانی روندشیوه های محاسبه روند معدل نصف گروه معدل متحرک روند در اصطلاح ریاضی شروط ترسیم خط روند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی کتاب مدیریت تولید از بابک کاظمی دانلود کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی نکات کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی دانلود نکات کتاب مدیریت تولید بابک

 • تحقيق تدابير ايمنی برق در معابر

  ايمني در برق معابر,برق و الكترونيك,تحقيق,تحقيق برق,تحقيق تدابير ايمنی برق در معابر,تدابير ايمني معابر,دانلود تحقيق,كار تحقيقي دانلود تحقيق تدابير ايمنی برق در معابر دانلود فایل 1-از نصب و چسباندن هرگونه پلاکارد ، اعلاميه و غيره بر روی تيرهای برق و…

 • تحقیق تئوری سلولی

  تحقیق تئوری سلولی تئوری سلولی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تئوری سلولی،در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سلول براي اولين بار بو وسيله رابرت هوگ ، دانشمند انگليسي توصيف شد . در سال…

 • طراحي ستون و گلدان سنگي

  دانلود طراحي ستون و گلدان سنگي دانلود طراحي ستون و گلدان سنگي دانلود فایل اين فايل شامل نقشه طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: دانلود طراحي ستون…

 • گزارش کارآموزی در شرکت صنايع لاستيكي

  گزارش کارآموزی در شرکت صنايع لاستيكي گزارش کارآموزی صنایع لاستیک رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت صنايع لاستيكي،در قالب word و در 38 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه شرکتفرآيند عمليات توليدچگونگي تعيين كالا يا خدمات مورد نياز جامعهتعيين…

 • تحقیق تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

  پایان نا,پایان نامه در مورد ساختار سرمایه,پایان نامه ساختار سرمایه,تحقیق اقتصاد,تحقیق در مورد ساختار سرمایه,تحقیق ساختار سرمایه,ساختار سرمایه,ساختار سرمایه pdf,ساختار سرمایه چیست,مقاله اقتصاد,مقاله در مورد ساختار سرمایه,مقاله ساختار سرمایه دانلود تحقیق تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه…

 • گزارش کارآموزی در كارخانجات شيمي صنعت حقيقت

  حقيقت,شيمي,صنعت,كارخانجات,کارآموزی,گزارش گزارش کارآموزی در كارخانجات شيمي صنعت حقيقت رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع كارخانجات شيمي صنعت حقيقت،در قالب word و در 127صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخش اولپلاستيك مسلح پشم شيشه پشم كردن زرين‌هاي پولي استر موارد استفاده بخش…

 • تحقیق بررسی كشورهاي در حال توسعه و استفاده از تكنولوژي

  استفاده از تكنولوژي,بررسی,پاورپوینت تكنولوژي,پروژه آماده در,پروژهتكنولوژي,تحقیق آماده در مورد تكنولوژي,تحقیق تكنولوژي,تكنولوژي,دانلود تحقیق تكنولوژي,دانلود تحقیق در مورد تكنولوژي,كشورهاي در حال توسعه,مقاله تكنولوژي,مقاله در موردتكنولوژي تحقیق بررسی كشورهاي در حال توسعه و استفاده از تكنولوژي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • حقوق مدني

  اموال منقول و غیر منقول,حقوق در اسلام,رویه قضایی دانلود حقوق مدني دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه کلیات تقسیمات حقوق منابع حقوق قلمرو قانون‌ در مکان عرف رویه قضایی حقوق فردی اموال تقسیمات اموال اموال غیر منقول اموال منقول مالکیت…

 • پاورپوینت بررسی صنعت پالایش نفت

  پاورپوینت بررسی صنعت پالایش نفت تحقیق بررسی صنعت پالایش نفت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی صنعت پالایش نفت،در قالب ppt و در 66 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهطبقه بندي محصولات پالایشگاه نفت خامانرژی مصرفی در سطح جهانسهم منابع…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی)

  لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان کاشمر,مدل رقومی ارتفاعی رایگان کاشمر,نقشه DEM شهرستان کاشمر نقشه مدل رقومی ارتفاعی کاشمر,نقشه DEM کاشمر,نقشه رایگان DEM کاشمر,نقشه رستری DEM شهرستان کاشمر,نقشه مدل رقومی ارتفاعی کاشمر دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کاشمر (واقع…

 • تحقیق و زندگی نامه جامی

  تحقیق و زندگی نامه جامی جامی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق زندگی نامه جامیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 10بخشی از متن تحقیق:نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد معروف به جامی (۲۴ آبان ۷۹۳- ۲۷ آبان…

 • تحقیق علم شیمی

  تحقیق علم شیمی علم شیمی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع علم شیمی،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط…

 • تحقیق شرايط اساسي قرارادادها

  بررسی قراراداد,پایان نامه حقوق پیرامون قراراداد,پروژه قراراداد,تحقیق حقوق قراراداد,تحقیق در مورد قراراداد,تحقیق قراراداد,دانلود تحقیق حقوق در مورد قراراداد,دانلود تحقیق قراراداد,مقاله قراراداد تحقیق شرايط اساسي قرارادادها رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:شرايط اساسي قرارادادهاعنوان يكي از فصول قانون مدني…

 • تحقیق بررسی مهارت های کوانتومی مدیریت

  پاورپوینت مهارتهای کوانتومی مدیریت,تحقیق مهارتهای کوانتومی مدیریت,مدل مهارتهای کوانتومی در مدیریت,مقاله مهارتهای کوانتومی مدیریت,مهارتهای کوانتومی در مدیریت,مهارتهای کوانتومی مدیران,مهارتهای کوانتومی مدیریت,مهارتهای کوانتومی مدیریتی تحقیق بررسی مهارت های کوانتومی مدیریت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مهارتهای کوانتومی مدیریت    شروع…

 • تحقیق زندگی نامه حضرت زینب (س)

  تحقیق زندگینامه حضرت زینب,زندگینامه حضرت زینب,زندگینامه حضرت زینب (س),زندگینامه حضرت زینب (ص),زندگینامه حضرت زینب به زبان ساده,زندگینامه حضرت زینب کوتاه,زندگینامه حضرت زینب ویکی پدیا,مقاله زندگینامه حضرت زینب دانلود تحقیق زندگی نامه حضرت زینب (س) دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

  پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده، در قالب pptx و در 156 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل…

 • پروژه افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين

  افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين,پروژه افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين,پروژه پلی پروپیلن,تحقیق افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين,تحقیق پلی پروپیلن,تحقیق مشخصات شیمیایی پلی پروپیلن,روش های تولید پلی پروپیلن,مشخصات شیمیایی پلی پروپیلن دانلود پروژه افزايش مواد افزودني بر پلي…

 • تحقیق میکروسکوپ

  تحقیق میکروسکوپ,تحقیق میکروسکوپ الکترونی,تحقیق میکروسکوپ الکترونی روبشی,تحقیق میکروسکوپ نوری,مقاله میکروسکوپ,مقاله میکروسکوپ الکترونی,میکروسکوپ,میکروسکوپ الکترونی,میکروسکوپ الکترونی روبشی,میکروسکوپ نوری دانلود تحقیق میکروسکوپ دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد میکروسکوپ،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ميكروسكوپسیر تحولی و رشدانواع میکروسکوپ از…

 • پاورپوینت آبیاری بارانی

  آبیاری بارانی pdf,آبیاری بارانی کلاسیک ثابت,آبیاری بارانی گندم,آبیاری بارانی یونجه,تجهیزات آبیاری بارانی,معایب ابیاری بارانی,هزینه آبیاری بارانی در هکتار,هزینه سیستم آبیاری بارانی پاورپوینت آبیاری بارانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آبیاری بارانی،در قالب ppt و در 19 اسلاید،…

 • گزارش کار آموزی قالب سازی و طراحی صنعتی، شرکت لوله و تجهيزات سديد

  قالب گیری,کارآموزی شرکت تجهيزاتی,کارآموزی شرکت سديد,کارآموزی شرکت لوله,کارآموزی طراحی صنعتی,کارآموزی قالب سازی,گزارش کارآموزی شرکت,گزارش کارآموزی طراحی صنعتی,گزارش کارآموزی قالب سازی,مراحل کلی فرآیند قالب گیری دانلود گزارش کار آموزی قالب سازی و طراحی صنعتی، شرکت لوله و تجهيزات سديد دانلود فایل…

 • تحقیق تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري

  تحقیق تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري تحقیق تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري ،در قالب word و در 21 صفحه،…

 • لولای در طراحی شده در سالیدورک

  SOLIDWORKS,پروژه رشته مکانیک,پروژه سالیدورک,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,طراحی صنعتی,طراحی لولا در سالیدورک,نقشه طراحی شده در سالیدورک,نقشه های اجرایی دانلود لولای در طراحی شده در سالیدورک دانلود فایل لولای در طراحی شده در سالیدورکطراحی…

 • پاورپوینت مزایای مثبت گوشت ماهی

  خواص ماهی,قسمت سیاه گوشت ماهی,قسمت سیاه گوشت ماهی هوور,گوشت سیاه ماهی,گوشت ماهی سرد است یا گرم,ماهی گوشت قرمز,مضرات گوشت ماهی,مضرات ماهی پاورپوینت مزایای مثبت گوشت ماهی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مزایای مثبت گوشت ماهیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 30بخشی…

 • پاورپوینت ديورتيک ها

  پاورپوینت ديورتيک ها,ديورتيک های اُسمزی,سیستم انتقال توبول کلیوی و محل اثر داروها,طبقه بندی داروهای ديورتيک,مکانيسم انتقال بيکربنات در PCT,مکانيسم انتقال در DCT,مکانيسم انتقال در مجاری جمع کننده ادرار,مکانيسم های انتقال کليوی پاورپوینت ديورتيک ها رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان:…

 • تحقیق بررس مدیریت تولید و مفاهیم آن

  پاورپوینت مدیریت تولید,پروژه,تحقیق آماده در مورد مدیریت تولید,تحقیق در موردمدیریت تولید,تحقیق مدیریت تولید,دانلود تحقیق در مورد مدیریت تولید,دانلود تحقیق مدیریت تولید,دانلود مقاله مدیریت تولید,مدیریت تولید تحقیق بررس مدیریت تولید و مفاهیم آن رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:نقش…

 • تحقیق بررسی خلاقيت و نوآوري تعريف مفاهيم و مديريت آن

  ارتباط اجباري,افراد خلاق,تحقیق خلاقيت و نوآوري,تفكر موازي,تكنيك هاي خلاقيت,خلاقيت,خلاقيت و نوآوري,دانلود تحقیق خلاق,دانلود تحقیق در مورد خلاقيت و نوآوري,سازمان هاي خلاق,شش كلاه تفكر,طوفان فكري,گردش تخيلي,مديريت خلاقيت,نوآوري تحقیق بررسی خلاقيت و نوآوري تعريف مفاهيم و مديريت آن رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت Merge Sort

  Merge Sort,پاورپوینت Merge Sort,پاورپوینت آماده کامپیوتر Merge Sort,تحقیق Merge Sort,دانلود power point Merge Sort,دانلود پاورپوینت Merge Sort,دانلود پاورپوینت در مورد Merge Sort,دانلود تحقیق Merge Sort,دانلود رایگان پاورپوینت Merge Sort پاورپوینت Merge Sort رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت trigger در اس کیو ال سرور 2008

  Trigger های بازگشتی,انواع DML Trigger,پاورپوینت trigger در اس کیو ال سرور 2008,تابع UPDATE,تعریف و انواع Trigger,جداول Inserted و deleted در SQLServer,فعال سازی و غیر فعال کردن Trigger ها,کاربردهای Trigger پاورپوینت trigger در اس کیو ال سرور 2008 رفتن به سایت…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اردبیل (واقع در استان اردبیل)

  استان اردبیل,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان اردبیل,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اردبیل دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اردبیل (واقع در استان اردبیل) دانلود فایل - نقشه…

 • تحقيق نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی

  بين المللي,تحقيق نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی,نئوليبرال,نظريه نهادگرايي,نهادگرايي نئوليبرال,همكاري هاي بين المللي دانلود تحقيق نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی دانلود فایل فهرست مطالب:مقدمهنظریه نهاد گرایی نئولیبرال نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللیتبار…

 • تحقيق عوارض عصبانيت و راههاي كنترل آن

  تحقيق,خشم,دانلود تحقيق,روانشناسي,عصبانيت,عوارض خشم,كار تحقيقي دانلود تحقيق عوارض عصبانيت و راههاي كنترل آن دانلود فایل خشم:‏محرك خشم در نوجواني بيشتر اجتماعي است. به نظرميرسد مهمترين علل خشم در بين دانش آموزان دوره راهنمائي: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غير عادلانه…

 • تحقیق راه كارهاي توسعه و پيشرفت بر اساس الگوي جامعه اسلامي ايراني

  الگوي جامعه اسلامي ايراني,الگوي جامعه اسلامي ايراني پیشرفت,تحقیق الگوي جامعه اسلامي ايراني,تحقیق الگوي جامعه اسلامي ايراني پیشرفت,راهكارهاي توسعه,راهكارهاي توسعه ایران,راهکارهای پيشرفت,راهکارهای پيشرفت ایران دانلود تحقیق راه كارهاي توسعه و پيشرفت بر اساس الگوي جامعه اسلامي ايراني دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • پاورپوینت خواص فیزیکی لایه آب دار و ناحیه آب های ثقلی

  پاورپوینت خواص فیزیکی لایه آب دار و ناحیه آب های ثقلی چگونگی تشکیل آبهای زیرزمینی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خواص فیزیکی لایه آب دار و ناحیه آب های ثقلی،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل…

 • پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای "آشنایی با دینامیک و قانون های نیوتن"

  جزوه جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,جزوه حرکت شناسی,جزوه سینماتیک,جزوه فیزیک 2 تجربی,جزوه فیزیک 2 ریاضی,جزوه فیزیک 2 نظام قدیم,جزوه معادله حرکت,دانلود جزوه فیزیک 2 تجربی,دانلود جزوه فیزیک 2 ریاضی,فیزیک 2 تجربی,فیزیک 2 ریاضی دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای "آشنایی با…

 • پروژه درس المان محدود، تحلیل خرپا با استفاده از نرم افزار Matlab و Abaqus

  پروژه آماده المان محدود,پروژه المان محدود,پروژه تحلیل خرپا,پروژه تحلیل خرپا با آباکوس,پروژه تحلیل خرپا با متلب,پروژه درس المان محدود,دانلود پروژه آباکوس,دانلود پروژه المان محدود,دانلود پروژه تحلیل خرپا,دانلود پروژه خرپا,دانلود پروژه متلب دانلود پروژه درس المان محدود، تحلیل خرپا با استفاده…