بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

اجزاء سيستم پخت,الكتروفيلتر,تحقیق,تحقیق پیرامون,دانلود تحقیق,راه‌اندازي سيستم پخت,رعايت اصول كوره باني,سيستم پخت,سیمان,شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت,طرحي كارخانه سيمان,فازهاي سيمان,مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان,نسوزكاري سيستم پخت سيمان
دانلود بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره

دانلود فایل

بخشی از متن اصلی:فهرست مطالبچكيده    1مقدمه    2فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا    4فصل دوم: اجزاء سيستم پخت    131-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان    141-1-2- غلطك‌ها    152-1-2- غلطك بالابر    153-1-2- سيستم چرخاننده كوره    164-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره    162-2- نسوزكاري كوره    173-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن    184-2- مسير فرعي    205-2- سيستم تكليس(Calciner)    216-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن    227-2- انواع خنك‌كنها    241-7-2- خنك‌كن مشبك    278-2- اتاق كنترل    309-2- سوخت رساني و مشعل    301-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله    322-9-2- شعله    333-9-2- درجه حرارت شعله    34فصل 3: پروژه    40فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت    421-4- كنترل كوره    432-4- خنك كردن كلينكر    443-4- سوخت كوره    454-4- تغذيه كوره    465-4- متغيرهاي راهبري كوره    466-4- مكانيك كوره    487-4- شرايط خاص راهبري كوره    511-7-4- كليات    512-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره    513-7-4- حجم هواي اوليه    524-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن    525-7-4- درجه حرارت ياتاقانها    526-7-4- الكتروفيلترها    527-7-4- گرفتگي سيكلونها    538-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره    539-7-4- نسوزكاري كوره    538-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي    549-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت    54فصل 5: رعايت اصول كوره باني    591-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت    601-5-1- جلو شعله    601-5-2- هواي ثانويه    632-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)    653-5- عقب كوره    681-3-5- درجه حرارت عقب كوره    692-3-5- مكش عقب كوره    713-3-5- اكسيژن عقب كوره    724-5- كنترل مقدار سوخت    735-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره    746-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت    761-6-5- كنترل مكش درب كوره    772-6-5- فشار زير صفحات خنك كن    783-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه    787-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره    791-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي    812-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل    853-7-5- حالات اضطراري    92فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت    1021-6- خشك كردن پيش گرم‌كن    1032-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن    1061-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره    1082-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم    1083-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1083-6- گرم كردن كوره دوار    1131-3-6- آماده سازي    1132-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت    1133-3-6- كنترل درجه حرارت    1154-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن    1165-3-6- وقفه در گرم كردن    1164-6- خواباندن كوره    1175-6- نكات مهم    117فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت    1191-7- اولين باردهي كوره    1202-7- مقدمات تغذيه كوره    1203-7- راه‌اندازي موتور كوره    1204-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي    1215-7- راه‌اندازي خنك كن    1226-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر    1257-7- رسيدن به باردهي عادي    1258-7- حالات غيرعادي خنك كن    126فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1301-8- قليائي‌ها    1312-8- پاك كردن پيش گرم‌كن    1343-8- عوامل گرفتگي عقب كوره    1341-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش    1342-3-8- چسبندگي چيست؟    1363-3-8- چسبندگي جامد به جامد    1374-3-8- جذب سطحي    1375-3-8- نتيجه‌گيري    1384-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره    1381-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي    1382-4-8- تركيب شيميايي    1383-4-8- تركيب مينرالوژيكي    1444-4-8- مكانيزم تشكيل    1445-8- عوارض گرفتگي عقب كوره    1451-5-8- عقب كوره    1452-5-8- عوارض گرفتگي    147فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان    1491-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت    150فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت    1601-10- مقدمه    1612-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت    1621-2-10- زياد داغ شدن آجر    1632-2-10- نفوذ املاح قليائي    1673-2-10- فرسايش ناشي از احياء    1724-2-10- فرسايش مكانيكي    1753-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان    1804-10- شكفتگي قليائي    1835-10- فرسايش بدنه كوره    185فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت    1861-11- كوره    1872-11- سيكلونها    1873-11- الكتروفيلتر    188فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره    1911-12- مقدمه    1921-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان    1922-1-12- سيمان    1922-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان    1951-2-12- آليت    1962-2-12- بليت    1983-2-12- فاز الومينات    1984-2-12- فاز فريت    1985-2-12- تركيبات فرعي    1986-2-12- سنگ گچ    2023-12- محاسبه فازهاي سيمان    2034-12- مشخصات از انواع سيمان    2035-12- چگونگي پخت مواد    2061-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن    2062-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره    2086-12- عوامل موثر در پختن مواد    2111-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه    2112-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره    2173-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره    2184-6-12- همگن بودن مواد خام    2185-6-12- شرايط پخت    2197-12- ميكروسكوپي كلينكر    2191-7-12- كلينكر نرمال    2192-7-12- كلينكر آهسته خنك شده    2198-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت    2231-8-12- خشك شدن    2232-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي    2233-8-12- تجزيه كربناتها    2234-8-12- واكنش‌هاي جامد    2235-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد    2249-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره    22410-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره    2261-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري    2262-10-12- مطالعات تفصيلي معادن    2273-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي    227منابع و مراجع    229چكيده انگليسي     230 فهرست اشكال1-1- فلودياگرام خط توليد سيمان    62-1- مشخصات پخت سيمان    73-1- خط توليد سيمان به روش خشك    104-1- سيستم پخت سيمان    115-1- سيستم پخت سيمان با سيكلون 5 مرحله‌اي    121-2- كوره دوار سيمان    142-2- بدنه كوره    153-2- غلطك مستقر روي پايه‌هاي كوره سيمان    154-2- سيستم حركت كوره    165-2- نسوزكاري بخشهايي از سيستم پخت    177-2- تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    208-2- نمونه‌اي از طرح مسير فرعي    2111-2- خنك كن دوار به همراه كوره داراي كلساينر طرح همبولت    2612-2- خنك كن سياره‌اي    2613-2- خنك كن مشبك    2814-2- اتاق كنترل سيمان اكباتان    3015-2- مقطع انتهاي خروجي كوره سيمان    3424-2- يكي از آخرين طرحهاي مشعل و موقعيت آن در سيستم پخت سيمان    391-4- محاسبه مقدار هواي نشتي در بخشهاي مختلف سيستم پخت و آسياب مواد    502-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف سيستم پخت    553-4- نقاط سنجش متغيرهاي مختلف خنك كن كلينكر    564-4- گزارش ساعتي كاركرد كوره سيمان هگمتان    575-4- گزارش ساعتي كاركرد خنك كن كلينكر سيمان هگمتان    581-5- موقعيت نقطه تاريك نسبت به شعله    612-5- جهت انتقال حرارت از مركز كوره به بدنه    643-5- حالات مختلف منطقه پخت    651-6- محل تعبيه حرارت سنج‌ها در نقاط مختلف پيش گرمكن    1052-6- چگونگي تعبيه سوراخهايي در سقف سيكلونها براي خروج بخار آب    1073-6- محل تعبيه مشعل براي خشك و گرم كردن كانال هواي سوم    1094-6- محل تعبيه براي خشك و گرم كردن درب كوره    1105-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن    1111-7- موتور كوره    1213-8- جريان گاز و مواد    1364-8- جريان گاز و مواد    1365-8- گرفتگي‌هاي سيستم پخت    1461-9- تغييرات درجه حرارت در بخشهاي مختلف سيستم پخت    1512-9- نسوزكاري قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1533-9- جنس مواد نسوز مورد استفاده در قسمتهاي مختلف سيستم پخت    1544-9- سيكلون پايين پيش گرمكن و نسوزكاري سقف    1565-9- انتهاي پيش گرمكن و ورودي    1566-9- مناطق مختلف ابتدا تا انتهاي كوره    1571-10- عوامل فرسايش مختلف شيميايي- مكانيكي و حرارتي موثر روي آجر    1622-10- الي 24-10- اشكال مختلف آجرهاي كوره كه دچار فرسايش شده‌اند صفحه 164الي صفحه18025-10- سيكل كلر در سيستم پخت    18126-10- سيكل قليائي در سيستم پخت    18227-10- سيكل سولفور در سيستم پخت    18228-10- شكفتگي قليائي    18430-10- فرسايش بدنه كوره    1851-12- دياگرام سه تائي نشان‌دهنده تركيبات اكسيدي و مينرالي سيمان پرتلند و موقعيت آن در مقايسه با ساير مصالح و مواد معدني    1932-12- تقسيم‌بندي مناطق مختلف كوره    2073-12- تغييرات شيميائي و حرارتي خوراك كوره از ورود به سيستم پخت تا خروج از آن    2104-12- بلورهاي كلينكر عادي    2215-12- بلورهاي كلينكر آهسته خنك شده    2216-12- توده بلورهاي آهك آزاد كه توسط اليتها احاطه شده‌اند    2218-12- كلينگر آزمايشگاهي با سولفات زياد    222 فهرست جداول1-2- موازنه حرارتي پيش گرمكن اس- اف    222-3- موازنه حرارتي خنك كن فولر داراي اندازه‌هاي 1050/825    293-2- مشخصات فيزيكي شيميايي انواع سوخت(مأخذ: المان)    314-2- مشخصات نفت كوره پالايشگاهي ايران    321-4- مشخصه‌اي از سوختهاي مصرفي در كوره سيمان    461-5- شرح بيست و هفت حالت اساسي- راه‌حلها و دلايل    851-8- مشخصات ظاهري و شيميايي جرم گرفتگي‌هاي عقب تعدادي از كوره‌هاي متعلق به كمپاني holcim    1402-8- آناليز شيميايي نمونه‌هايي از سيلكون 4    1423-8- آناليز شيميايي نمونه‌هاي از كوتينگ‌هاي مزاحم رايز پايپ ورودي كوره    1431-9- چرا سيستم پخت سيمان را نسوزكاري مي‌كنيم؟    15229-10- واكنش‌هاي مرتبط با تركيب Na20 و مولايت موجود در آجر آلومينيومي و تركيبات آلومينو سيليكات موجود در آجر شاموتي    1841-12- تركيب شيميايي مواد اوليه كارخانجات سيمان ايران    1942-12- علائم اختصاري براي اجزاء تشكيل دهنده سيمان    1973-12- تركيب شيميائي فازهاي يك نمونه كلينگر سيمان پرتلند(برحسب درصد وزني)    2004-12- فازهاي كلينكر و مشخصات آنها(درصدها وزني است)    2015-12- انواع سيمان پرتلند براساس تقسيم‌بندي انجمن سيمان اروپا    2046-12- استانداردهاي آمريكا(ASTM-C 150) براي سيمان    2057-12- خلاصه عمليات شيميائي- حرارتي و نام مناطق كوره    2098-12- روابط و نسبت مدولهاي مورد استفاده براي تنظيم مواد و پختن كلينكر    2139-12- نمونه‌اي از مشخصات سنگ آهك- خاك رس و كلينكر    214 فهرست منحني‌ها و نمودارها7-2- منحني تغييرات حرارت ويژه مصرفي نسبت به ظرفيت كوره    209-2- منحني قابليت خرد شدن كلينكر و ارتباط آن با نحوه سرد كردن    2410-2- منحني درصد انبساط كلينكر و ارتباط آن با چگونگي سرد شدن    2416-2- منحني تغييرات درجه حرارت و طول شعله نسبت به نوع سوخت    3517-2- منحني اثر نسبت هوا روي درجه حرارت شعله    3518-2- منحني طول نسبي شعله به صورت تابعي از نسبت هوا    3619-2- منحني رابطه بين نسبت هوا و فاصله نقطه حداكثر حرارت شعله تا سرمشعل    3620-2- منحني تغييرات درجه حرارت نسبي شعله- نسبت هواي اوليه به ثانويه    3721-2- نمودار تغييرات درجه حرارت شعله- درصد هواي اضافي- درجه حرارت هواي ثانويه براي سوخت    3722-2- اثر سرعت جريان سوخت روي درجه حرارت شعله و فاصله حداكثر درجه حرارت    3823-2- اثر سرعت جريان سوخت روي گسترش شعله    394-5- رابطه بين درصد هواي اضافي و اكسيژن عقب كوره    725-5- سه نمونه از افزايش دور كوره نسبت به زمان    755-6- نمودار بيست و هفت حالت اساسي كوره    846-6- منحني ارتباط درجه حرارت بدنه با درجه حرارت سطح داغ آجر و ضخامت آجر    1127-6- منحني گرم كردن كوره    1142-7- منحني گرم كردن كوره    1241-8- Relation between removal ratio of volative component and by pass ratio      1322-8- منحني‌هاي فشار جزئي تركيبات مختلف موجود در سيكل قليائي    133سيستم پخت سيمان مهمترين و اساسي‌ترين بخش يك واحد توليدي سيمان مي‌باشد، به طوريكه ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي سيمان براساس ميزان توليد روزانه(24 ساعته) كوره بنا نهاده شده و ظرفيت دپارتمانها- تجهيزات و ماشين آلات- سيلوهاي ذخيره مواد خام- كلينكر و سيمان نيز بر پايه ظرفيت توليد كوره طراحي و ساخته مي‌شود.لذا راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.تعداد صفحات:250

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
فازهاي سيمان مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان الكتروفيلتر نسوزكاري سيستم پخت سيمان راه‌اندازي سيستم پخت سيستم پخت رعايت اصول كوره باني سیمان شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت اجزاء سيستم پخت طرحي كارخانه سيمان تحقیق تحقیق پیرامون دانلود تحقیق

 • تحقیق مرمت بنای تاریخی تكيه معاون الملك

  تحقیق مرمت بنای تاریخی تكيه معاون الملك مرمت آثار تاريخی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مرمت بنای تاریخی تكيه معاون الملك،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بخش اول: معرفی عمومی مکان قرارگیریبخش دوم: نوع…

 • تحقیق ترانس جریان

  پهنای باند,ترانس,جریان,ولتاژ تحقیق ترانس جریان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ترانس جریان،در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول  - مقدمه فصل دوم – CT  هاي نوري 1-2 مزاياي CT هاي نوري 2- 2 انواع CT هاي نوري3-2…

 • پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری تالیف گوری باتاچاریا-ریچاردجانسون ترجمه مرتضی ابن شهرآشوب

  آمار واحتمال,احتمال,مبادی احتمال,متغیر تصادفی,مفاهیم وروشهای آماری پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری تالیف گوری باتاچاریا-ریچاردجانسون ترجمه مرتضی ابن شهرآشوب رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مفاهیم و روش های آماری تالیف گوری باتاچاریا-ریچاردجانسون ترجمه مرتضی ابن شهرآشوب،در قالب…

 • تحقیق تورم در اقتصاد اسلامی

  پایان نامه پیرامون تورم,پروژه تورم,تحقیق تورم,تحقیق در مورد تورم,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تورم,دانلود تحقیق تورم,مقاله تورم تحقیق تورم در اقتصاد اسلامی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می‌دانید در ایران…

 • نمونه سوال درس تست رياضي و هندسه

  نمونه سوال درس تست رياضي و هندسه نمونه سوال تست رياضي و هندسه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:نمونه سوال درس تست رياضي و هندسهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 2بخشی از متن تحقیق:دانلود نمونه سوال درس تست…

 • تحقیق جايگاه علي عليه السلام در هستي

  تحقیق جايگاه علي عليه السلام در هستي جايگاه علي عليه السلام درهستي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق جايگاه علي عليه السلام در هستيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 5بخشی از متن تحقیق:جايگاه علي عليه السلام درهستيمعرفت و…

 • جزوه عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای)- نقشه کشی معماری

  جزوه مبانی عناصر و جزئیات,جزوه مبانی عناصر و جزئیات نقشه کشی معماری,دانلود جزوه مبانی عناصر و جزئیات,دانلود جزوه مبانی عناصر و جزئیات نقشه کشی معماری,دانلود مبانی عناصر و جزئیات,مبانی عناصر و جزئیات جزوه عناصر و جزئیات (فنی و حرفه ای)-…

 • پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش

  انواع پرتو و اثر آن بر گند زدایی,پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش,کاربرد سیستم Uv در آب و,کاربرد های UV,کاربردهای قابل ذکر از گندزدا یی با UV,مقایسه یUV با سایر روش ها,مکانیزم غیر فعالسازی میکروبی توسط UV,منابع…

 • پاورپوینت رم کولهاس Rem Koolhaas

  تعریف معماری از نظر رم کولهاس,رم کولهاس,ویژگی آثار رم کولهاس پاورپوینت رم کولهاس Rem Koolhaas رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رم کولهاس Rem Koolhaas،در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:بیوگرافیرم کولهاس متولد سال…

 • تحقیق جهانی شدن و اقتصاد ایران

  پایان نامه جهانی شدن و اقتصاد,تحقیق اقتصاد ایران,تحقیق جهانی شدن و اقتصاد,جهانی شدن و اقتصاد,جهانی شدن و اقتصاد اطلاعات,جهانی شدن و اقتصاد ایران,جهانی شدن و اقتصاد سیاسی بین الملل,مقاله اقتصاد ایران,مقاله جهانی شدن و اقتصاد دانلود تحقیق جهانی شدن و…

 • پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک

  پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,دانلود کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی,کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل…

 • پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنایع چوب و کاغذ

  پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنایع چوب و کاغذ مجله چوب و کاغذ دانشگاه تهران رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی و ارزیابی صنایع چوب و کاغذ،در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:1…

 • مجموعه تست های آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی

  جزوه مجموعه تست ریاضی,جزوه مجموعه تست ریاضی ارشد,جزوه مجموعه تست ریاضی برای کنکور,جزوه مجموعه تست ریاضی کنکور,دانلود جزوه مجموعه تست ریاضي ارشد,دانلود جزوه مجموعه تست ریاضی,دانلود جزوه مجموعه تست ریاضی کنکور مجموعه تست های آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی رفتن…

 • جهان آينده و مشخصات سازمان های پیشگام

  جهان آينده,سازمان جهانی,مشخصات سازمان های پیشگام دانلود جهان آينده و مشخصات سازمان های پیشگام دانلود فایل فهرست مطالب : مقدمه بخش اول: شناخت تحولات جهانی بخش دوم: سازمان‌های امروز و تحولات جهانی بخش سوم: تحول سازمان‌ها در اثر تحول دنیا…

 • اسب

  ارتباط متقابل با انسانها اسب,اسب,اهلی کردن اسب,بیولوژی اسب,تفریح و پرورش اسب,تولید مثل و توسعه اسب,جنگ کردن اسب,رده بندی و تکامل اسب,رنگها و نقش و نگارها اسب,سیستم اسکلتی اسب دانلود اسب دانلود فایل فهرست مطالب : اسب بیولوژی سن اندازه رنگها…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش (واقع در استان گیلان)…

 • پاورپوینت آجر

  پاورپوینت آجر تحقیق آجر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع آجر،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انواع آجر در ایران قدیماستاندارد آجر در ایرانانواع آجر غیر رسی  و اشکال آنآجرها و فراورده های رسی مصارف آجر   …

 • پاورپوینت حجاب زن در اسلام

  پوشش زن در قران,حجاب تا چه حد,حجاب در اسلام اجباری نیست,حجاب در اسلام و قرآن,حد پوشش زن در اسلام,حد شرعی حجاب زنان,محدوده حجاب زن,مقاله حجاب در اسلام پاورپوینت حجاب زن در اسلام رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق میکروسکوپ

  تحقیق میکروسکوپ,تحقیق میکروسکوپ الکترونی,تحقیق میکروسکوپ الکترونی روبشی,تحقیق میکروسکوپ نوری,مقاله میکروسکوپ,مقاله میکروسکوپ الکترونی,میکروسکوپ,میکروسکوپ الکترونی,میکروسکوپ الکترونی روبشی,میکروسکوپ نوری دانلود تحقیق میکروسکوپ دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد میکروسکوپ،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ميكروسكوپسیر تحولی و رشدانواع میکروسکوپ از…

 • نقشه ی بخش های شهرستان بافت

  استان کرمان,بخش های شهرستان بافت,شیپ فایل بخش های شهرستان بافت,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان بافت,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان بافت,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان بافت…

 • تحقیق کودکستان 1

  تحقیق کودکستان 1 کودکستان 1 رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق کودکستان 1 در قالب word قابل ویرایش و در 54 صفحه.توضیحات:پيشگفتار آئين كار اصول مكان‏يابي و طراحي مهدكودك ( براي گروههاي سني 3 ماهه تا 5 ساله ) كه بوسيله كميسيون…

 • تحقیق مديريت طرح

  پاورپوینت مديريت طرح,پروژه آماده در مورد مديريت طرح,پروژهمديريت طرح,تحقیق آماده در مورد مديريت طرح,تحقیق مديريت طرح,دانلود تحقیق در مورد مديريت طرح,دانلود تحقیق مديريت طرح,مديريت طرح,مقاله در موردمديريت طرح,مقاله مديريت طرح تحقیق مديريت طرح رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پکیج کامل آهنگ تغییرات توابع (فصل چهارم ریاضی3 تجربی- فصل پنجم حسابان)

  جزوه حسابان,جزوه ریاضی 3 تجربی,جزوه ریاضی 3 تجربی pdf,جزوه ریاضی 3 تجربی جابر عامری,جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه 2,جزوه ریاضی3 تجربی,جزوه کنکوری ریاضی 3 تجربی,جزوه مشتق گیری,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی,دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه دو دانلود پکیج کامل…

 • تحقیق مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری

  تحقیق مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری فضا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری،در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه مباني پايه مشترك در ادبيات و معماريفضا شعر و فضا آن فضا…

 • گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي

  امكان سنجي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي,دانلود امكان سنجي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي,رخت آویز پلاستیکی,طرح رخت آویز پلاستیکی,طرح گیره پلاستیکی,گیره پلاستیکی دانلود گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي دانلود فایل دانلود گزارش امکان…

 • پاورپوینت روش تحقيق در تعليم و تربيت

  تحقيق علمي تعلیم,تحقیق علمی تربیت,تعليم و تربيت,تعلیم و تربیت,تعلیم و تربیت در اسلام,تعلیم و تربیت کودکان,روش تحقيق,روش تحقیق تربیت,روش تحقیق تعلیم,روش تحقیق در تعلیم و تربیت,روش تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت,فلسفه تعلیم و تربیت دانلود پاورپوینت روش تحقيق در…

 • تحقيق روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان

  انسانها,تاريخ,تحقيق تاريخ,تحقيق روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان,تكنولوژي,جامعه صنعتي,دانلود تحقيق,صنعتي شدن,صنعتي شدن جوامع,كار تحقيقي تاريخ,ماشيني شدن انسانها دانلود تحقيق روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان دانلود فایل جامعه و صنعتی شدن"قرار است من در مورد جامعه…

 • پاورپوینت ارزیابی روان شناختی درد

  پاورپوینت ارزیابی روان شناختی درد ارزیابی روانشناختی درد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی روان شناختی درد،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهنظریه کنترل دروازهعوامل موثر روی دروازهمدل زیستی روانی اجتماعی درددردسنجیارزیابی روان شناختی…

 • تحقیق زندگي نامه محمدرضا شاه پهلوي

  پهلوی,دوران سلطنت,زندگینامه,محمدرضا شاه تحقیق زندگي نامه محمدرضا شاه پهلوي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع زندگي نامه محمدرضا شاه پهلوي،در قالبword و در 13 صفحه،قابل ویرایش،شامل:محمدرضا شاهآغاز زندگي و دورهٔ كودكيجواني و وليعهديسال‌هاي آغاز سلطنتو....   پهلوی محمدرضا شاه…

 • تحقیق مرد و زن و مدیریت خانواده

  تحقیق مدیریت مرد در خانواده,دانلود کتاب مدیریت مرد در خانواده,مدیریت در خانواده با مرد یا زن,مدیریت زن در خانواده,مدیریت زنان در خانواده,مدیریت مرد در خانواده,مقاله مدیریت مرد در خانواده,نقش مدیریت زن در خانواده,نقش مدیریت مرد در خانواده دانلود تحقیق مرد…

 • نقشه ی بخش های شهرستان مینودشت

  استان گلستا,بخش های شهرستان مینودشت,شیپ فایل بخش های شهرستان مینودشت,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان مینودشت,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان مینودشت,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان مینودشت…

 • پاورپوینت آب زیرزمینی

  آب زیرزمینی,آب زیرزمینی pdf,آب زیرزمینی ppt,آب زیرزمینی ایران,آب های زیرزمینی,پاورپوینت آب زیرزمینی,پایان نامه آب زیرزمینی,پروژه آب زیرزمینی,تحقیق آب زیرزمینی,تحقیق آب های زیرزمینی,توزیع آب زیرزمینی,مقاله آب زیرزمینی دانلود پاورپوینت آب زیرزمینی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد آب زیرزمینی،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت ساخت ماشین حساب

  پاورپوینت آماده ساخت ماشین حساب,پاورپوینت ساخت ماشین حساب,تحقیق ساخت ماشین حساب,دان,دانلود پاورپوینت در مورد ساخت ماشین حساب,دانلود پاورپوینت ساخت ماشین حساب,دانلود تحقیق ساخت ماشین حساب,دانلود رایگان پاورپوینت ساخت ماشین حساب,ساخت ماشین حساب پاورپوینت ساخت ماشین حساب رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواج

  آنتن و انتشار امواج,پاورپوینت خطوط انتقال,طول انتن,نحوه انتشار امواج الکترومغناطیس پاورپوینت خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواج رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواجقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 33بخشی از پاورپوینت:مقدمهدر اکثر ساختمان ها آنتن وجود…

 • پاورپوینت ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر

  پاورپوینت ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر سيستم عامل رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر، در قالب ppt  و در 43 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:سر فصلهافصل اول تا فصل هشتمآشنايي با سيستم كامپيوتر به طور كلي كامپيوتر به دو…